22 Września.

Rekrutacja na rok akademicki 2012/2013

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

inżynieria biomedyczna

Stopień:II stopnia
Tryb:stacjonarne
Specjalności:
    kryteria przyjęć: ocena na dyplomie; ocena dorobku odbytych studiów; wynik dobrowolnego egzaminu w zakresie obowiązującym dla egzaminu dyplomowego studiów I stopnia.